Motor-Inzegening in Grubbenvorst (Limburg)

M.C. ’t Murke organiseerde op Zondag 19 April 2009 voor de
23ste keer het grootste Nederlandse motortreffen met een plechtige
zegening voor motoren.
Samen met Seiko en Wijnand hebben we onze motoren in laten zegenen door
de pastoor.